Visie
Succesvol veranderen vraagt aandacht voor de harde kanten van de organisatie: de strategie, de organisatie- en overlegstructuur en de werkprocessen. Door die precies op elkaar af te stemmen wordt het fundament gelegd voor betere prestaties. Dat vraagt organisatiekundige expertise, de inzet van de ingenieur in mij.
visie
Duurzame veranderingen komen echter alleen daadwerkelijk tot stand als ook aan de zachte kanten, zoals leiderschap, cultuur en gedrag, aandacht wordt besteed. Dan gaat het bijvoorbeeld over openheid, kwetsbaarheid, het van elkaar leren, respect voor ieders kwaliteiten, het elkaar aanspreken. De aanpak van de zachte kanten vraagt vooral de inzet van mijn veranderkundige kwaliteiten, maar ook van wie ik ben als mens: uitdagend, respectvol, scherp, zorgvuldig, resultaatgericht.