Recente opdrachten
Sabic-Europe, besturingsconcept
Bij de reorganisatie van een chemische site van Sabic-Europe met acht fabrieken en een aantal centrale serviceafdelingen heb ik het besturingsconcept ontworpen. Organisatie- en overlegstructuur zijn daarbij precies afgestemd op de werkprocessen. Vervolgens heb ik het directieteam en andere managementteams gecoacht in het werken volgens het nieuwe concept. De reorganisatie heeft grote besparingen opgeleverd.

ENCI, efficiencyprogramma
Om de kosten in een productieorganisatie van ENCI terug te brengen heb ik met het managementteam een efficiencyprogramma vormgegeven en de realisatie daarvan begeleid. Werkgroepen van medewerkers hebben daarbij hele concrete onderwerpen als het energieverbruik en het inlenen/inhuren van externen aangepakt.

Teijin Aramid, verandermanagement
Bij Teijin Aramid zijn honderden miljoenen geïnvesteerd om een aanzienlijke volumegroei mogelijk te maken. Het kernteam, waarvan ik de adviseur was, begeleidde de vereiste organisatorische veranderingen.
Meer dan honderd nieuwe medewerkers, zowel uitvoerenden als leidinggevenden zijn ingestroomd. De organisatiestructuur en de overlegstructuur zijn aangepast. Alle veranderingen zijn gerealiseerd zonder verstoringen van de productie.