stip
Index

Eddy Rosendaal
Wilt u de resultaten van uw organisatie duurzaam verbeteren? Wilt u een betere concurrentiepositie? Bent u niet tevreden over het functioneren van uw managementteam? Dit zijn voorbeelden van vraagstukken waar ik me op richt als organisatieadviseur. Hierbij zet ik mijn professionele kwaliteiten in van ingenieur en veranderkundige. En ik zet mijn persoonlijke kwaliteiten in; wie ik ben als mens.

De aanpak is altijd maatwerk, want elke organisatie is uniek. Ik regisseer de verandering. Samen met het managementteam ontwikkel ik een heldere visie, formuleer concrete resultaten en ontwerp het programma. Gedurende het veranderingsproces doen we de interventies die op dat moment nodig zijn.

Mijn meerwaarde is dat ik me met hoofd én hart inzet om die resultaten te bereiken. Mijn toegevoegde waarde is het grootst als het gaat over het veranderen van de ‘harde’ èn de ‘zachte’ kanten van de organisatie.
terug
verder