Visie

Oorspronkelijk was ik vooral een denker en doener. Lang heb ik veel energie gestoken in het verder ontwikkelen van mijn denkvermogen. Op een bepaald moment in mijn leven realiseerde ik me echter dat mijn uitdaging het verbinden van hoofd en gevoel is. De laatste jaren ben ik daar intensief mee bezig geweest. Ik merk nu dat voelen, denken en doen meer in evenwicht zijn. Dat maakt dat ik me met al mijn kwaliteiten kan inzetten. In managementteams is natuurlijk niet alleen de inhoud, de ratio aan de orde. Het gaat ook over samenwerking, het accepteren van ieders kwaliteiten, het elkaar aanspreken, het omgaan met spanningen. Als ik nu spanningen voel, benoem ik die en samen zoeken we naar oplossingen.